Saturday, 10 June 2017

Ang Taong Siya'y KilalaAng Taong Siya'y Kilala

(Pagbubulay-bulay sa Binasang aklat ni J.I.Packer~"Knowing God")

Ang Diyos na si Yahweh,dapat na purihin
Ang dakilang Haring dapat na kilalanin!
Ang kaalaman "tungkol sa Kanya"
At ang tunay na "pagkilala sa Diyos" ay magkaiba
Hindi sapat na ikaw sa Kanya'y maraming alam
Pagkat ang pagkilala at relasyon sa Kanya ay mas mainam

Kung ang Diyos ating tunay na kilala
Tayo'y magkakaroon ng dakilang lakas para sa Kanya
Lakas na Siya'y papurihan at pasalamatan
Sa lahat ng Kanyang Kabutihan
Sa kabila ng mga kahinaan

Ang Taong kilala ang Diyos na makapangyarihan
Ay may higit na kaalaman at karunungan
Sila'y may dakilang tapang at walang kinakatakutan
Handa Siyang ipaglaban at di mag-aalinlangan
Pagkat sa mga daang may karimlan
Pangako Niya'y iingatan at di bibitawan

Ang taong kilala angDiyos ay higit na kontento
Sa Kanyang pag-ibig at plano
Sanggalang ang lahat ng Kanyang turo
Gaya nila Shadrach,Meshach at Abednego
Na tapat at pinuno ng Banal na Espiritu
Mabuhay man o mamatay,sila'y kontento

Ngayon,sa lahat ng sinabi'y ako'y nanlulumo
Dahil sa mga oras at bagay na sinayang ko
Mga pagkakataong kinilala ko sana ang Diyos ko
Hindi  ang mga walang kabuluhan sa mundo
Namuhay ayun sana sa Kanyang gusto

Aking Diyos ako'y iyong patawarin
Ipaalalang palaging ako'y Iyong nilikha upang Ika'y kilalanin
Isang pusong tapat,sa aki'y likhain
Bigyan mo,o Diyos ng bagong damdamin

0 comments:

Post a Comment

 

Copyright © 2008 Green Scrapbook Diary Designed by SimplyWP | Made free by Scrapbooking Software | Bloggerized by Ipiet Notez